Wat is seks- en liefdeverslaving?

Wij in Anonieme seks- en liefdeverslaafden (SLAA) is een op de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities georiënteerde gemeenschap, gebaseerd op het model dat door Anonieme Alcoholisten is ontwikkeld.
Wij vinden een gemeenschappelijke noemer in onze obsessief-dwangmatige patronen, waardoor individuele verschillen in geslacht of seksuele voorkeur niet ter zake doen. geloven dat seks- en liefdeverslaving een voortschrijdende ziekte is, die niet kan worden genezen maar die, zoals veel ziekten, wel tot staan kan worden gebracht. Zij kan verschillende vormen aannemen – inclusief (maar niet beperkt tot) een dwangmatige behoefte aan seks, extreme afhankelijkheid van één persoon (of meerdere personen), en/of een voortdurend in beslag genomen worden door romantiek, affaires of fantasieën. Er is sprake van een obsessief-dwangmatig patroon, seksueel of emotioneel (of beide), waarin relaties of seksuele activiteiten in toenemende mate destructief geworden zijn voor de loopbaan, het gezinsleven en het gevoel van zelfrespect. Als seksverslaving en liefdeverslaving wordt veronachtzaamd, wordt zij altijd erger.

Wanneer wij echter een eenvoudig programma volgen dat voor een reeks van mannen en vrouwen met dezelfde ziekte succesvol is gebleken, kunnen wij herstellen. In Anonieme seks- en liefdeverslaafden (SLAA) is een op de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities georiënteerde gemeenschap, gebaseerd op het model dat door Anonieme Alcoholisten is ontwikkeld.
Wij vinden een gemeenschappelijke noemer in onze obsessief-dwangmatige patronen, waardoor individuele verschillen in geslacht of seksuele voorkeur niet ter zake doen. leren wij de realiteit te accepteren dat wij deze verslaving hebben en het idee los te laten dat wij die met succes onder controle kunnen houden op basis van onze eigen wil alleen. Toegevend dat wij machteloos staan tegenover deze aandoening, stoppen wij met ons verslavingsgedrag, richten ons tot een Macht groter dan wijzelf om ons te leiden, maken het goed waar wij anderen kwaad hebben gedaan en bouwen ons leven weer op, fysiek, mentaal, spiritueel en emotioneel.

Uit de brochure ‘Suggestions for Newcomers’. Copyright © 1985, 2003 The Augustine Fellowship, Sex and Love Addicts Anonymous, Fellowship-Wide Services, Inc., 1550 NE Loop 410, Ste 118, San Antonio, TX 78209, Verenigde Staten. Alle rechten voorbehouden. 

Zie ook:

Ben ik verslaafd ?

Ben ik seksverslaafd ? Ben ik liefdeverslaafd ?

Is SLAA iets voor jou?

Verslaafd aan seks? Verslaafd aan liefde?

Partners

Voor partners van seks- en liefdeverslaafden

Meetings

Antwerpen

Meeting in Antwerpen
Nederlandstalig, op maandagavond

Lees meer

Bruxelles

Réunions à Bruxelles
Francophone, les mardis et samedis

En savoir plus

Brussels

Meetings in Brussels
English, on Sunday

Read more