SLAA Preambule

Anonieme seks- en liefdeverslaafden (SLAA) is een op de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities georiënteerde gemeenschap, gebaseerd op het model dat door Anonieme Alcoholisten is ontwikkeld.

Het enige vereiste voor SLAA-lidmaatschap is een verlangen te stoppen met het uitoefenen van een gedragspatroon van seks- en liefdeverslaving. SLAA voorziet volledig in eigen behoeften door middel van bijdragen van haar leden en is vrij van kosten voor allen die haar nodig hebben.

Om de vernietigende gevolgen van seks- en liefdeverslaving tegen te gaan spreken wij vijf hoofdbronnen aan:

  1. Nuchterheid. De bereidheid om te stoppen met het uitoefenen van ons persoonlijk kenmerkende verslavingsgedrag op dagelijkse basis.

  2. Sponsorschap/bijeenkomsten. De capaciteit om de ondersteuning van de gemeenschap binnen SLAA te vragen.

  3. Stappen. De toepassing van het twaalfstappenprogramma tot herstel om seksuele en emotionele nuchterheid te verwerven.

  4. Dienen. Het teruggeven aan de SLAA-gemeenschap van wat wij voor niets blijven ontvangen.

  5. Spiritualiteit. Het ontwikkelen van een relatie met een Macht groter dan wijzelf die ons kan leiden en steunen in ons herstel.

Als gemeenschap heeft SLAA geen mening over aangelegenheden buiten SLAA en mengt zich niet in enig geschil. SLAA is niet verbonden met enige religieuze of maatschappelijke organisatie, beweging of doelstelling.

Wij zijn echter verenigd in een gemeenschappelijk doel: leren om te gaan met ons verslavend seksueel en emotioneel gedrag. Wij vinden een gemeenschappelijke noemer in onze obsessief-dwangmatige patronen, waardoor individuele verschillen in geslacht of seksuele voorkeur niet ter zake doen.

Wij dienen de anonimiteit van ieder SLAA-lid met bijzondere zorg te beschermen. Tevens trachten wij te vermijden onnodig aandacht te trekken van de publieke media voor SLAA als geheel.

Copyright © 1984, 2004 The Augustine Fellowship, Sex and Love Addicts Anonymous, Fellowship-Wide Services, Inc., 1550 NE Loop 410, Ste 118, San Antonio, TX 78209, Verenigde Staten. Alle rechten voorbehouden.

* Een preambule is een inleidende tekst, waarin het doel en de onderliggende filosofie worden geschetst.

De 12 stappen

De 12 tradities

De 12 concepten

Meetings

Antwerpen

Meeting in Antwerpen
Nederlandstalig, op maandagavond

Lees meer

Bruxelles

Réunions à Bruxelles
Francophone, les mardis et samedis

En savoir plus

Brussels

Meetings in Brussels
English, on Sunday

Read more